Điều khoản sử dụng Tmtw5.edu.vn

Đã kiểm duyệt nội dung

Điều khoản sử dụng Tmtw5.edu.vn

Chào mừng bạn đến với Tmtw5.edu.vn!

Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Giới thiệu

Tmtw5.edu.vn là một trang web giáo dục cung cấp các bài học, tài liệu và công cụ học tập cho học sinh, sinh viên và những người yêu thích học tập. Trang web được vận hành bởi Công ty Cổ phần Giáo dục TMT.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web Tmtw5.edu.vn, bao gồm bài học, tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, phần mềm và mã nguồn, đều được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, truyền tải, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Giáo dục TMT.

Sử dụng trang web

Bạn được phép sử dụng trang web Tmtw5.edu.vn cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Bạn không được phép sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm:

* Sử dụng trang web để truyền bá nội dung bất hợp pháp, khiêu dâm, hoặc vi phạm đạo đức.
* Sử dụng trang web để spam hoặc quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
* Sử dụng trang web để tấn công hoặc xâm nhập vào hệ thống máy tính của Tmtw5.edu.vn hoặc của bên thứ ba.

Quyền riêng tư

Tmtw5.edu.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Khi bạn sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ IP, và lịch sử truy cập trang web. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn và để cải thiện trang web. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tmtw5.edu.vn cung cấp thông tin và tài liệu trên trang web này “nguyên trạng”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật của thông tin và tài liệu trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do bạn sử dụng trang web này.

Thay đổi Điều khoản sử dụng

Tmtw5.edu.vn có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng tải thông báo trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi thay đổi Điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:

Cảm ơn bạn đã sử dụng Tmtw5.edu.vn!

Back to top button