Giới thiệu

Đã kiểm duyệt nội dung

Giới thiệu về TMTW5

Giai đoạn tiền thân: Trường Trung cấp Thương mại Trung ương V

Trường Trung cấp Thương mại Trung ương 5 (tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Thanh Hóa) trực thuộc Bộ Công thương. Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, chất lượng đào tạo của Nhà trường được xã hội đánh giá cao và luôn giữ được uy tín trong đào tạo. Hiện nay, Trường đã được Bộ GD-ĐT và các Bộ ngành liên quan thẩm định Đề án  thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công thương.

Giai đoạn kế thừa: Kênh tư vấn vay vốn – Tài chính ngân hàng

https://dantri.com.vn/giao-duc/truong-trung-cap-thuong-mai-trung-uong-v-thong-bao-tuyen-sinh-1343424601.htm

https://moit.gov.vn/don-vi-su-nghiep/khoi-truong/truong-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-cong-thuong/pho-ng-cong-ta-c-ho-c-sinh-sinh-vien

https://moit.gov.vn/don-vi-su-nghiep/khoi-truong/truong-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-cong-thuong/hieu-truong-le-van-ky.html

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gioi-thieu-ve-truong-trung-hoc-thuong-mai-br-trung-uong-5-5459.htm

https://m.facebook.com/profile.php?id=620428081499925

Back to top button